12.11.2023

Våre vilkår

Følgende vilkår er gjeldende for distribusjon med Aktiv Norgesdistribusjon AS:


Pris & fakturering

Prisjustering fra 1.1.2024 gir ny pris per distribuerte avis på kr 5,34 pr eks. Dette faktureres etterskuddsvis direkte fra Aktiv Norgesdistribusjon AS i henhold til inngått distribusjonsavtale.


Formater

Aviser leveres pakket i standardformat. Avvik må avtales særskilt.


Innleveringspunkter & frister

Avviser må være avlevert til Aktiv Norgesdistribusjon på ett av innleveringspunktene nedenfor innenfor frist.


Det er i tillegg mulighet å levere direkte ved vårt sorteringsanlegg på Mysen etter egen avtale. Ta kontakt for informasjon om dette.


AKTIV NORGESDISTRIBUSJON AS - INNLEVERINGSPUNKTER FOR LØRDAGSDISTRIBUSJON AV AVISER:Flere nyheter