1.4.2023

Distribusjonsanbudene forlenges ut juni 2024

Abonnenter i områder hvor det ikke er kommersiell avisdistribusjon har i en del år fått avis levert gjennom anbud. Nå får de avis levert hjem ytterligere ett år.

Samferdselsdepartementet sendte fredag 16. desember brev til anbudsinnehaverne Aktiv Norgesdistribusjon og Posten Norge og utløste den siste opsjonen på ett års forlengelse, frem til 30. juni 2024. Det betyr at abonnenter som bor på steder uten kommersielle avisbudnett vil få avis levert i postkassen som nå.

-Jeg er glad for at departementet forlenger avtalene slik at abonnenter og aviser er sikret leveranser enda et år. Så skal det leveres papiraviser også etter dette, og vi er opptatt av at abonnenter over hele landet kan få avisen levert også når disse anbudene utløper. Vi vil derfor gå i dialog med departementet om dette på nyåret, med sikte på et nytt anbud fra sommeren 2024, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

Adm.dir. Per Iversen i Aktiv Norgesdistribusjon kommenterer slik: - Vi er glad for å kunne fortsette avisdistribusjonen som i dag og levere aviser i det ganske land i siste opsjonsperiode fram til sommeren 2024. Mye har endret seg siden vi overtok kontrakten med Samferdselsdepartementet i januar 2021 , men dialogen med SFDEP er veldig god så vi er optimistisk på at rammebetingelsene, for fortsatt god avisdistribusjon, vil bli sikret for resten av kontraktsperioden, sier Iversen.

Flere nyheter