12.29.2020

Aktiv Norgesdistribusjon iverksetter Dag2-levering med Helthjem fra 7. august

Aktiv Norgesdistribusjon (AND) har, i forbindelse med Postens omlegging av avisdistribusjon fra 7 juli, nedlagt et stort arbeid å redusere ulempene for de abonnentene som i dag distribueres med Posten innenfor helthjem sitt dekningsområde. Ved å flytte disse fra levering med Posten, til  fast "dag 2"- levering via Helthjem i hele Norge oppnår vi tidligere og stabil distribusjon på fast dag. 

AND har jobbet med løsningen siden mars, med spesielt fokus på individuelle analyser for over 150 aviser i Norge. AND har opplevd stor oppslutning rundt løsningen, og over 140 aviser har sluttet seg til denne.

Det er en stor logistikkoperasjon som skal utføres i Helthjem og som nå er under etablering. Mange titler og stort volum gjør det nødvendig å opprette åtte regionale pakkerier med tilhørende logistikkløsninger. I tillegg pågår det en betydelig tilpasning av IT-systemer for å sikre en robust løsning med god kvalitet fra oppstart.

Tidsplanen for innfasing av "Dag 2"-løsningen ser derfor slik ut:

  • 5. august: Produksjonssetting av "Dag 2"-løsningen
  • 7. august: Oppstart innfasing av aviser
  • 22 august: Sluttføring innfasing av aviser

Avisene vil bli lagt over på løsningen i perioden 7.–22. august, og allepåmeldte aviser vil skal ferdig innfaset i løpet av denne perioden.

For aviser som ennå ikke har meldt interesse for løsningen, se her.

Flere nyheter