7.6.2020

Aktiv Norgesdistribusjon iverksetter Dag2-levering med HeltHjem fra 7. august

Aktiv Norgesdistribusjon (AND) har, i forbindelse med Postens omleggingav avisdistribusjon fra 7 juli, nedlagt et stort arbeid å redusere ulempene for de abonnentene som i dag distribueres med Posten innenfor helthjem sitt dekningsområde. Ved å flytte disse fra levering gjennom Posten over og til en fast dag 2 levering via Helthjem i hele Norge oppnår vi tidligere og stabil distribusjon på fast dag. 

AND har jobbet med løsningen siden mars, med spesielt fokus på individuelle analyser for over 150 aviser i Norge. AND har opplevd stor oppslutning rundt løsningen, med nå over 140 aviser som vil slutte seg til denne. Det har imidlertid tatt tid å få oversikt over hvor mange aviser som vil benytte seg av løsningen, og er derfor ikke forsvarlig å tilby løsningen før i begynnelsen av august. 

Det er en stor logistikkoperasjon som skal utføres i Helthjem og som nåer under etablering. Mange titler og stort volum gjør det nødvendig å opprette åtte regionale pakkerier med tilhørende logistikkløsninger. I tillegg pågår det enbetydelig tilpasning av IT-systemer for å sikre en robust løsning med god kvalitet fra oppstart.

Tidsplanen for innfasing av Dag2-løsningen ser derfor slik ut:

  • 5. august: Produksjonssetting av Dag2-løsningen
  • 7. august: Oppstart innfasing av aviser
  • 22 august: Sluttføring innfasing av aviser

Avisene vil bli lagt over på løsningen i perioden 7.–22. august, og allepåmeldte aviser vil skal ferdig innfaset i løpet av denne perioden.

For aviser som ennå ikke har meldt interesse for løsningen, se her.

Flere nyheter